EMBODIMENT making-of video

PAWEŁ KORAB KOWALSKI

 

 

ABOVE CLOUDS’ LEVEL - in search of places with the lowest degree of contamination and those not yet affected by human activity, the artist creates the series Above Clouds’ Level to present virgin peaks in their pristine, natural environment. Although the project may seem strictly pro-ecological, it also has the spiritual layer. It is an escape from a flood of thoughts, issues and problems of the world around us, to the places where we can be alone with our thoughts.

PONAD POZIOMEM CHMUR - w poszukiwaniu na ziemi miejsc o najmniejszym stopniu skażenia i tych nie dotkniętych jeszcze działalnością człowieka, artysta wyrusza w malarską podróż ponad pułap chmur, aby zaprezentować dziewicze górskie szczyty w ich nieskazitelnym środowisku. Projekt wydawać by się mogło stricte ekologiczny ma swoją drugą, duchową warstwę. Stanowi ucieczkę przed natłokiem myśli, spraw i problemów otaczającego nas świata do miejsc, w których możemy usłyszeć samych siebie.