IZOLACJA 2020 - specyficzny czas ostatnich kilku miesięcy odciska piętno na tej serii prac. Obrazy ukazują potęgę sił natury skonfrontowaną z kruchością ludzkiej egzystencji. Izolacja 2020 to czas niepewności, a jednocześnie chwila wyciszenia i refleksji - czas próby i impuls do przemiany.

 

 

 

ISOLATION 2020 - the last few months were unique and have left its mark on this series of works. The paintings show the power and force of nature confronted with the fragility of human existence. Isolation 2020 is a time of uncertainty and the atmosphere of silence and reflection - time full of challenges and, thus, an impulse for change. 

PAWEŁ KORAB KOWALSKI