IMPROVISUS - proces tworzenia obrazu zbiega się w czasie z jego wykonywaniem. Charakterystyczne cechy tej serii to nieprzewidywalność i spontaniczność, które dynamizują zarówno sam akt kreacji jak i powstający obraz. Improwizacja to jeden z pierwszych przejawów twórczej aktywności człowieka, a tym samym ulotny dialog artysty - rozmowa ze wszystkimi, którzy niegdyś tworzyli obrazy, gdy takie terminy jak dzieło sztuki czy estetyka jeszcze nie funkcjonowały.

 

 

IMPROVISUS - the process of creating a painting coincides with its execution. Characteristics of this series are unpredictability and spontaneity, which dynamise both the act of creation and the painting itself. Improvisation is one of the first signs of human's creative activity and, at the same time, it is the artist's ephemeral dialogue - a conversation with everyone who have ever created a painting when such terms as a piece of art or aesthetics theory did not yet exist.

PAWEŁ KORAB KOWALSKI