EMBODIMENT making-of video

PAWEŁ KORAB KOWALSKI

THE COMMENT - the paintings are inspired by contemporary events, during which the artist becomes a witness or an observer. The Comment is devoid of any attempt of evaluation or assessment. Korab leaves space for the viewers for their personal interpretation. The artist is intrigued by the exact moment when nature meets man, which sometimes means coexistence in harmony and sometimes - a clash.

 

KOMENTARZ - obrazy inspirowane współczesnymi wydarzeniami, których artysta staje się świadkiem lub obserwatorem. Ten malarski komentarz pozbawiony jest próby oceny. Korab pozostawia widzowi przestrzeń do osobistej interpretacji przedstawianych tematów. Artystę intryguje moment zetknięcia natury z człowiekiem i ich odwieczna koegzystencja w harmonii lub w konflikcie.