EMBODIMENT making-of video

PAWEŁ KORAB KOWALSKI

YEAR 3002 - This serie is a rhetoric question about the limits of abstraction in arts. Where does the unreal world end and the real one, the projecting one, begins? In order to find an answer Korab creates a painter's vision of the world in a thousand years. Although we may suspect what the world will look like in 50 years, we cannot fathom the future in a thousand years. What would an urban landscape look like through the window, provided windows and cities would still exist? What form would things take? What would the materials, textures, colours look like? Would the abstract art, as we see it today, still remain abstract in a thousand years?

ROK 3002 - Seria, która stawia retoryczne pytanie o granice abstrakcji w sztuce. Gdzie kończy się świat nierealny a zaczyna prawdziwy - przedstawiający? Aby podjąć próbę odpowiedzi Korab tworzy malarską wizję świata za tysiąc lat. O ile możemy próbować domyślać się jak będzie wyglądał świat za lat 50, to absolutnie niemożliwa do wyobrażenia staje się wizja przyszłości za lat tysiąc. Jak będzie wyglądał miejski pejzaż za oknem o ile wciąż będą okna i miasta? Jaka będzie forma rzeczy? Jakie będą materiały, faktury i kolory? Czy to co dziś odbieramy jako sztukę abstrakcyjną będzie nią wciąż za 1000 lat?