ROK 3002 - Ten projekt to retoryczne pytanie o granice abstrakcji w sztuce. Gdzie kończy się świat nierealny a zaczyna prawdziwy - przedstawiający? Aby podjąć próbę odpowiedzi Korab tworzy malarską wizję świata za tysiąc lat. O ile możemy domyślać się jak będzie wyglądał świat za 50 lat, to absolutnie niemożliwa do wyobrażenia staje się wizja przyszłości za lat tysiąc. Jak będzie wyglądał miejski pejzaż za oknem o ile wciąż będą okna i miasta? Jaka będzie forma rzeczy? Jakie będą materiały, faktury i kolory? Czy to co dziś odbieramy jako sztukę abstrakcyjną będzie nią wciąż za 1000 lat?

 

 

YEAR 3002 - This project is a rhetoric question about the limits of abstraction in arts. Where does the unreal world end and the real one, the projecting one, begins? In order to find an answer Korab creates a painter's vision of the world in a thousand years. Although we may suspect what the world will look like in 50 years, we cannot fathom the future in a thousand years. What would an urban landscape look like through the window, provided windows and cities would still exist? What form would things take? What would the materials, textures, colours look like? Would the abstract art, as we see it today, still remain abstract in a thousand years?

PAWEŁ KORAB KOWALSKI