MAPA A TERYTORIUM - próba konfrontacji dwóch odrębnych pojęć, które posiadają cechy wspólne. Mapa jako graficzny obraz powierzchni Ziemi, a terytorium, jako umownie wyznaczony przez człowieka obszar, nad którym określone państwo sprawuje kontrolę. Punktem wyjścia do malarskich rozważań stał się dla artysty archipelag Chagos i aktualny spór o oddanie przez Wielką Brytanię wysp rządowi Mauritiusa. Na największej wyspie archipelagu - Diego Garcia - od 1966 r. znajduje się jedna z najważniejszych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych wojskowych baz amerykańskich na świecie. Aby mogła powstać, mieszkańcy archipelagu zostani wysiedleni bez prawa do powrotu. Ten przypadek to tylko jeden z wielu przykładów łamania praw człowieka. Korab zwraca uwagę, że gdy patrzymy na mapę, to widzimy często coś zupełnie innego niż „patrząc” na terytorium.

 

 

MAP-TERRITORY - An attempt to confront two separate ideas which share common traits. Map as a graphic image of Earth and a territory, as a designated area controlled by a country. The starting point for the pictorial contemplation for the artist was the ongoing dispute between Mauritius and the United Kingdom over the Chagos Archipelago. One of the most important american and at the same time most controversial US military bases in the world. To establish it the inhabitants of the archipelago were irrevocably displaced. This case is just one among many examples of human rights violations. Korab draws attention to the fact that when we look at the map, we see something different than when we look at the territory.

PAWEŁ KORAB KOWALSKI