WYSPY NIE-ODKRYTE - Tęsknota za oceaniczną przestrzenią i tropikalnym światłem staje się impulsem do stworzenia serii prac przedstawiających wyimaginowane pejzaże nieistniejących i bezludnych archipelagów. Posteryzacja barw z paletą kolorów ograniczoną do świetlistych błękitów, zieleni, turkusów i żółcieni oraz czystość zgeometryzowanych form pogłębia wrażenie tajemniczości i egzotyki. Poprzez Wyspy Nie-Odkryte artysta mierzy się z odwiecznym pytaniem o istnienie raju jako krainy wiecznej szczęśliwości.

 

 

UNKNOWN ISLANDS - Longing for oceanic vastness and tropical light becomes an impulse to create a series of works showing imagined landscapes of non existent uninhabited archipelago. Exotic and mystery feeling is amplified by posterisation of colours with palette limited to lucent blue, green, turquoise and yellow hues and pureness of geometrised forms. By Unknown Islands the artist is facing the timeless question of paradise as a land of everlasting happiness.

PAWEŁ KORAB KOWALSKI